Eurocentrisme in de media: Women’s March vs. Arbaeen-bedevaart

Picture of By Iris Ausems

By Iris Ausems

[mks_dropcap style=”letter” size=”48″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]W[/mks_dropcap]ederom lagen westerse media onder vuur toen bleek hoe diep eurocentrisme in hun nieuwsverslaggeving verankerd is. De media-aandacht voor de islamitische Arbaeen-optocht, een jaarlijkse pelgrimstocht in Irak die staat voor vrede en deugdzaamheid, zou in schril contrast staan tot de media-aandacht voor de Women’s March die in januari van dit jaar plaatsvond. Westerse media worden ervan beschuldigd moslims slechts negatief neer te zetten in het nieuws. Maar hoe werkt het fenomeen van eurocentrisme in de media nou echt? 

Empathiekloof
Het is niet de eerste keer dat westerse media beschuldigd worden van het hanteren van een dubbele standaard als het gaat om nieuwsverslaggeving over moslimlanden. Na de aanslagen in Parijs ontploften nieuwsmedia van de informatie en sociale media van de empathie. Ook toen was er kritiek op het contrast in media-aandacht voor de terroristische aanval in Beirut een dag ervoor. Westerse media werden ervan beschuldigd minder te geven om moslimlevens. Het Amerikaanse tijdschrift ‘The Atlantic’ spreekt van een empathiekloof in westerse verslaggeving van buitenlands nieuws.

Zeldzaamheid van nieuws
Hoe wordt nieuwswaardigheid eigenlijk bepaald? Allereerst wordt gekeken naar de actualiteit van het nieuws. Een gebeurtenis die heel zeldzaam is, heeft een hogere nieuwswaarde dan een gebeurtenis die gebruikelijk is. De Women’s March was één van de grootste wereldwijde protesten in de afgelopen 100 jaar. Vanwege de terroristische aanval van IS op Karbala in Irak een paar dagen voor de Arbaeen-optocht, werd de optocht ineens een pelgrimstocht met een protestrandje. Daarnaast is het een jaarlijks terugkerend evenement. Hierdoor is het niet geheel eerlijk om de nieuwswaarde te vergelijken met die van de Women’s March.

Aantal betrokkenen
Ook is het aantal betrokkenen een factor waar naar gekeken wordt bij het bepalen van de nieuwsagenda. Hoe meer slachtoffers, hoe nieuwswaardiger de gebeurtenis en hoe hoger de gebeurtenis op de nieuwsagenda staat. Dat bepaalt namelijk hoe significant een gebeurtenis is. Er wordt geschat dat meer dan drie miljoen mensen wereldwijd mee hebben gelopen in de Women’s March. In de Albaeen-optocht zouden dit er meer dan twintig miljoen zijn geweest. Ongetwijfeld was de optocht in dat opzicht nieuwswaardig, maar de vraag blijft of al die twintig miljoen mensen de tocht ook echt liepen om te protesteren.

Afstand
Ook de mentale en fysieke afstand tot de plek waar het nieuws plaatsvindt, spelen een rol in het bepalen van hoe nieuwswaardig een gebeurtenis is. Mensen zijn namelijk geneigd zich sneller te identificeren met mensen die lijken op zichzelf. De Women’s March was een optocht die voornamelijk in westerse landen gehouden werd dus in fysiek opzicht was die identificering bij westerse media meer aanwezig dan bij de Albaeen-optocht. Hoewel de waarden die in de Albaeen-optocht werden vertegenwoordigd ook waarden zijn waar mensen in Amerika en Europa zich mee kunnen identificeren, was het religieuze doel van de optocht iets waar een minderheid van de Amerikanen en Europeanen zich mee kan identificeren. Daarom wint een optocht van het formaat van de Women’s March, die ook expliciet gehouden is om voor westerse waarden te strijden, in het opzicht van mentale identificering toch van de Albaeen-optocht.

Praktisch gezien is het onmogelijk om de nieuwsagenda te bepalen zonder duidelijke regels

We kunnen niet om bias heen
Westerse media zullen zeker op een bepaalde manier bevooroordeeld zijn in hun verslaggeving. Ongetwijfeld speelt dat een rol in de mate van media-aandacht die er voor de Albaeen-optocht was. In de kritiek die westerse media vaak ontvangen, blijkt een bepaalde onwetendheid van hoe nieuwsselectie plaatsvindt. Ethisch gezien is het te bekritiseren dat er binnen de journalistiek vaak gewerkt lijkt te worden met de plat geformuleerde regel ‘nieuwswaarde is aantal doden gedeeld door afstand’, maar praktisch gezien is het onmogelijk om de nieuwsagenda te bepalen zonder duidelijke regels.

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace