Beloofde compensatie voor studenten is niets meer dan dode mus

Picture of By Jorrit Hoekstra

By Jorrit Hoekstra

[mks_dropcap style=”letter” size=”48″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]D[/mks_dropcap]insdag maakte de Nederlandse regering bekend dat er voor studenten die tussen 2015 en 2017 zijn begonnen met hun studie een compensatie klaarligt. Dit omdat deze studenten geen gebruik meer kunnen maken van de studiefinanciering die van toepassing was op de periode voor 2015. Ook krijgt de nieuwe generatie geen korting op collegegeld, wat de studenten ná 2018 wel krijgen. Zodoende besloot het kabinet een vergoeding te verstrekken voor de studenten die buiten de boot vielen wat betreft ‘stufi’ en korting.

Belofte maakt schuld
Het nieuws werd met veel toeters en bellen naar buiten gebracht en gelijk veelvuldig gedeeld op sociale media. Logisch natuurlijk, want een vergoeding klinkt al snel goed in de oren. En ook nu is er met het plan op zich weinig mis: volgens de Tweede Kamer zijn studenten de dupe geweest van de nieuwe maatregelen en verdienen zij dus een compensatie. Er werden nog geen bedragen genoemd, maar wel blijkt uit het bericht dat slechts 30% van de 860 miljoen euro die bedoeld was voor het onderwijs nuttig geïnvesteerd is. Dat moet toch beter kunnen.

Echter, is het nog maar de vraag of de regering wel echt verder komt dan een plan of dat de vergoeding zo goed is als er wordt beweerd. In 2015 schreef Metro al dat studenten die toen zouden beginnen aan hun studie een tegoedbon van 2000 euro zouden krijgen, als compensatie voor het feit dat ze wél te maken krijgen met het leenstelsel, maar niet met het rendement ervan. Deze 2000 euro kan echter wel alleen uitgegeven worden aan bijscholing na het halen van een diploma. Een idee dat op de voorgrond klinkt als een hele goede compensatie, maar waar er niet bij werd verteld dat deze tegoedbon pas op zijn vroegst ingaat vijf jaar na voltooiing van de bachelor! Dan zijn de studenten van tegenwoordig allang van hun studie af.

2017
Studenten die echter pas in 2017 zijn gestart vallen helemaal tussen wal en schip. De studenten krijgen geen financiering én geen korting, maar óók voor de tegoedbon komen ze tekort. Volgens de regering hebben zij namelijk genoeg profijt van de grotere investeringen die mogelijk zijn dankzij het leenstelsel. De afgelopen jaren is er voor maar liefst 860 miljoen euro in het onderwijs geïnvesteerd. De regering gaat ervan uit dat er de komende jaren genoeg rendement uit die investeringen gehaald zal worden om die studenten uit 2017 verder te helpen. Zodoende zien zij geen reden tot een extra compensatie.

Geld?
De ‘nieuwe’ manier van compenseren is nog niet bekend gemaakt en het is ook niet bekend wanneer deze dan in zou moeten gaan. Een berekening van de NOS liet zien dat elke student die begonnen is in de periode 2015-2017 kan rekenen op een vergoeding van maar liefst 760 euro. Dit bedrag is berekend door het bedrag dat in onderwijs geïnvesteerd zou worden maar niet gedaan is (320 miljoen) te delen door het aantal studenten uit die periode (420.000). Of de Tweede Kamer ook echt besluit om de gedupeerde leerlingen met geld te vergoeden, moet nog blijken. Daar wordt binnenkort nog over gediscussieerd.

De andere opties zijn onder andere een verhoging van de eerder genoemde tegoedbon of een vergoeding die in verhouding staat met de investering van de overheid. CDA-kamerlid Harry van der Molen pleit hiervoor, omdat hij uitlegt dat de investeringen verschillen per hogeschool en universiteit. Het is volgens hem nodig dat er op het niveau van de instelling een oplossing komt. Onderwijsinstellingen die de afspraken netjes zijn nagekomen, kunnen op die manier recht aangedaan worden. Op deze manier zou de compensatie per student ook verschillen. Er is tot op heden niet bekend in welke studies er wél genoeg en in welke studies er níét genoeg is geïnvesteerd.

De insteek is goed, maar de plannen die op tafel liggen, beogen nog lang niet het gewenste resultaat

Addertje onder het gras
Zoals al eerder bleek zijn er nogal wat haken en ogen aan het geven van een compensatie, zoals bijvoorbeeld de wachttijd van vijf jaar voor de tegoedbon of de korting van het collegegeld dat weer niet geldig is voor studenten die al eens eerder een opleiding hebben gevolgd. Ook is er in dit geval nog helemaal geen wet aangenomen, maar is het slechts een motie die ervoor zorgt dat erover gedebatteerd moet worden. De insteek is goed, maar de plannen die op tafel liggen, beogen nog lang niet het gewenste resultaat.

Desalniettemin laat het initiatief zien dat er wel degelijk actief naar een oplossing voor de oneerlijke verdeling wordt gezocht. Het is alleen de vraag of er voorwaarden aan de compensatie worden gesteld en in welke vorm er compensatie aangeboden wordt. Hoewel afgelopen dinsdag iedereen op social media groots de vlag uithing vanwege het goede nieuws, moet eerst nog maar eens blijken wat de plannen omtrent de vergoeding zijn. En die plannen zullen een stuk concreter moeten worden, wil de benadeelde student er écht iets aan hebben.

Cover: Kaboompics .com

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace