Wie is de Mol? Weet ik veel

Christian kijkt geen Wie is de Mol?, waardoor hij vaak in ongemakkelijke sociale situaties terechtkomt en zich buitengesloten voelt.

0