Het belang van contant geld

In dit artikel schrijft Niels over een onderwerp dat veel mensen onopgemerkt voorbij gaat; het steeds meer verdwijnen van cash geld. Niels gaat in op de voor- en nadelen, maar ook de gevaren van het economisch-politieke fenomeen.
In dit artikel stelt Niels de hedendaagse complexe overheidsstelsels aan de kaak, waarbij een overkoepelend basisvoorkomen voor allen wordt voorgesteld.

Join Our Newsletter

Follow us

New on Medium

In dit artikel schrijft Niels over een onderwerp dat veel mensen onopgemerkt voorbij gaat; het steeds meer verdwijnen van cash geld. Niels gaat in op de voor- en nadelen, maar ook de gevaren van het economisch-politieke fenomeen.
In dit artikel stelt Niels de hedendaagse complexe overheidsstelsels aan de kaak, waarbij een overkoepelend basisvoorkomen voor allen wordt voorgesteld.
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace