In de rubriek ‘Wat-stem-jij-woensdag’ vraagt Medium aan CW-studenten of en op welke partij zij gaan stemmen op 15 maart.

In Wat-stem-jij-woensdag vraagt Medium studenten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen of en op welke partij zij gaan stemmen. Deze week is de rubriek wat anders dan gebruikelijk. We laten een anonieme UvA-student aan het woord, die graag zijn politieke voorkeur wil onderbouwen met bronnen. In tegenstelling tot eerdere edities, is deze student rechts georiënteerd. Hij legt uit wat voor hem de beweegredenen zijn om te stemmen voor een rechtse partij. “Dit keer geen onderbuikgevoelens, maar feiten”, aldus de anonieme stemmer.

Voordat we te weten komen wat de anonieme student gaat stemmen, is het voor hem belangrijk om uit te leggen wat zijn standpunten zijn: “Ik wil graag dat mensen mijn standpunten eerst lezen en dan pas de keuze van mijn partij. Anders stoppen ze meteen met lezen”. Op basis van een eigen betoog, legt hij uit wat er volgens hem gestemd zou moeten worden, en vooral ook waarom dat rechts zou moeten zijn.

Jongeren zorgen voor een ondervertegenwoordiging van zichzelf, terwijl zij het langst de effecten zullen voelen van het beleid van vandaag

Ga je stemmen?
“Uiteraard, stemmen is hartstikke belangrijk. Voor onze leeftijdsgroep al helemaal, in tijden waar weinig aandacht wordt besteed aan de lange termijn. In 2012 stemden jongeren van 18-35 jaar procentueel gezien significant minder dan 35-plussers (CBS,1). Bovendien, door de vergrijzing zijn er minder jongeren dan ouderen (CBS,2). Jongeren zijn dus de kleinste groep stemgerechtigden én stemmen procentueel gezien ook nog minder. Jongeren zorgen dus voor een ondervertegenwoordiging van zichzelf terwijl zij het langst de effecten zullen voelen van het beleid van vandaag. Daarom is het zo belangrijk dat jongeren op basis van hedendaagse feiten de toekomst (+50 jaar) visualiseren en zó stemmen zodat ook hun kinderen en kleinkinderen in een veilig, vrij en welvarend land kunnen opgroeien, zoals zij dat zelf ook hebben gedaan.”

Welke standpunten vind jij belangrijk?
“Het gaat tijdens deze verkiezingen vooral om de AOW-leeftijd, het eigen risico, immigratie en asiel. Dit zijn onderwerpen die vooral belangrijke gevolgen met zich meebrengen voor de volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen. De gedachtegang bij stemmen zou hetzelfde moeten zijn als bij het kopen van een huis, waarbij feiten – de kosten, vraagprijs en langetermijnontwikkelingen van de waarde/omgeving – een doorslaggevende rol spelen.

Stemmen op een partij die zijn plannen niet laat doorrekenen door het CPB (o.a. 50Plus, PVV, PvdD), is hetzelfde als een huis kopen zonder te kijken naar de vraagprijs (Trouw,1). Het gaat erom dat korte-termijnproblemen met lange-termijnoplossingen verholpen worden. Op basis van feiten met betrekking tot deze onderwerpen heb ik mijn mening gevormd.”

Stemmen op een partij die zijn plannen niet doorrekent door het CPB, is hetzelfde als een huis kopen zonder te kijken naar de vraagprijs

“De AOW-leeftijd moet niet terug naar 65 jaar. Dat is onhoudbaar en onbetaalbaar door de vergrijzing en doordat de levensverwachting van ouderen toeneemt. Ten eerste, op dit moment zijn er vier werkenden voor één oudere, in 2040 zijn dat er nog maar twee (CPB,1). Ten tweede, de levensverwachting van een 65-jarige is 5 jaar hoger sinds de invoering van de AOW in 1956 (CBS,3). Ten derde, het CPB stelt dat de totale kosten van de AOW per jaar 12 miljard hoger zullen zijn in 2060 (Elsevier,1).”

“Het eigen risico en de marktwerking in de zorg moeten blijven, zodat de drempel van het eigen risico blijft, en enorme bureaucratie en een aanzienlijke verhoging van zorgpremies voorkomen wordt. Ten eerste, het CPB heeft berekend dat het 4,5 miljard kost om het eigen risico af te schaffen, wat een stijging van de premie van 300 euro per jaar kan betekenen (Zorgwijzer,1). Ten tweede, in 2040 zullen volgens het CPB de zorgkosten stijgen van 66 miljard naar 80 miljard. Doordat mensen steeds ouder worden en de zorg steeds specialistischer, zou volgens gezondheidseconoom Marco Varkevisser (YouTube,1) de discussie over de maatschappelijke afweging van baten tegenover kosten moeten gaan. Het eigen risico afschaffen is niet de (lange-termijn)oplossing voor het grote probleem van het zorgstelsel.”

Een “ruimhartig” of “onbegrensd” immigratiebeleid zal resulteren in een overbevolkte, armere en een geheel andere bevolkingssamenstelling van Nederland

“Immigratie- en asielbeleid moet worden afgestemd op échte oorlogsvluchtelingen, waarbij gekeken moet worden naar de maatschappelijke en financiële draagkracht van de Nederlandse samenleving. Ten eerste, de maatschappelijke draagkracht heeft te lijden onder een relatief hoger criminaliteitsgehalte onder immigranten, zichtbaar in de Nederlandse migratiegeschiedenis, waar sommige bevolkingsgroepen zes keer vaker verdacht zijn dan personen met een Nederlandse achtergrond (CBS,4).

Ten tweede, de financiële draagkracht komt onder druk te staan aangezien personen met een niet-westerse achtergrond vaker afhankelijk zijn van bijstand (9,6-15%) dan personen met een Nederlandse achtergrond (2,2%) (CBS,5). Ten derde, een “ruimhartig” of “onbegrensd” immigratiebeleid van respectievelijk D66 en GroenLinks zal resulteren in een overbevolkte (22-30 miljoen), armere en een geheel andere bevolkingssamenstelling van Nederland in 2060 (Elsevier,2). Kortom, Nederland kan een bepaald aantal oorlogsvluchtelingen opvangen, maar om maatschappelijke en financiële draagkracht voor opvang te behouden voor de toekomst, is er geen plek voor economische vluchtelingen en is er goede opvang in de regio nodig, gesteund door Nederland.”

Welke politieke partij krijgt jouw stem?
“Op basis van feiten over onder andere deze onderwerpen ben ik bij de VVD uitgekomen. Samen met de PvdA hebben ze verantwoordelijkheid genomen en Nederland na barre tijden weer economisch sterk gemaakt (FD,1). Kanttekening: ik ben wel van mening dat intercontinentale milieu-oplossingen meer aandacht moeten krijgen, dit is immers een groot probleem voor de toekomst (KNMI,1).”

Wat verwacht je van de verkiezingsuitslag?
“Mijn verwachting doet er niet toe, net zoals peilingen zonder enige foutmarge en twee weken voor de verkiezingen wellicht verboden moeten worden, zoals in Italië en vele andere landen (Volkskrant,1). Het is belangrijk dat men écht goed weet wat zijn stem inhoudt voor de lange termijn en wat voor land men wil doorgeven aan zijn of haar kleinkinderen. In Nederland heeft iedereen het prachtige recht om vrij te stemmen, in mijn ogen komt dit recht ook met de plicht om je goed in te lezen over onderwerpen en afwegingen te maken op basis van feiten. Kortom, stem wat je wilt, maar stem op basis van feiten.”

Dit was de laatste editie van Wat-stem-jij-woensdag, we hopen dat we je een beetje geholpen hebben in het bepalen van je stemkeuze. Wat je standpunten ook zijn: ga stemmen! 

De naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend. 

Cover: Tamar Hellinga

1072 Total Views 2 Views Today

Reacties

reacties

Categories: Interview Politics