PvdA en Diederik Samsom: toekomstperspectief?

Picture of By Joël Bakker

By Joël Bakker

[mks_dropcap style=”letter” size=”48″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]W[/mks_dropcap]aar de PvdA in 2012 na de VVD de grootste partij was in Nederland, lijkt het nu in een zetelarme periode te zijn beland. De partij kent de grootste daling van alle partijen gezien het verschil in zetels tussen de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en alle beschikbare peilingen van begin 2016. Daar bovenop kreeg PvdA-leider Diederik Samsom hevige kritiek op zijn huidige positie van mede-PvdA-kamerlid Jacques Monasch, op de dag van het jaarlijkse partijcongres van de PvdA, namelijk afgelopen zaterdag waar in de congrestoespraak duidelijk werd hoe Samsom zelf over zijn positie denkt.

Shots fired at Samsom
Nadat het voorgestelde vluchtelingenbeleid van minister-president Mark Rutte en Diederik Samsom al enige kritiek kreeg, zijn ook de woorden shots fired van toepassing op Samsoms huidige positie als fractievoorzitter. Monasch heeft in een interview met het Algemeen Dagblad aangegeven dat Samsom niet beschikt over het vereiste statuur van een lijsttrekker. Deze uitspraak lijkt niet enkel te berusten op statuurgebonden kritiek. Monasch heeft zich eerder ook al uitgesproken over zijn eigen conservatievere houding ten opzichte van het vluchtelingenbeleid en Europa. Daarnaast liet hij in datzelfde interview weten dat hij de door ThePostOnline bestempelde ‘Wir schaffen das’-uitspraak van Samsom onverantwoord en hoogmoedig vond.

Passende personalisatie
Samsom heeft afgelopen zaterdag bewezen dat hij de spirit om lijsttrekker te worden, nog lang niet is kwijtgeraakt. In deze toespraak wist hij kalm zijn verhaal te doen, waar hij tegelijkertijd zijn emoties niet altijd even gemakkelijk de baas was. Deze emoties hoeven zeker geen negatief effect te hebben op de houding of stemintentie van de kiezers. Naast partijleider staat Samsom bekend als een toegewijd vaderfiguur. Ook in de congrestoespraak kwam zijn vaderschap naar voren in de context van zijn ambitie om van Nederland een land te maken waar de economie niet alleen sterk is, maar ook aan iedereen een plek biedt. Door de hoge eisen van werkgevers, heeft een grote groep mensen nu geen rooskleurig toekomstperspectief meer. “Dat grijpt me naar de keel. Als politicus. En als vader.” Zoals wij communicatiewetenschappers weten, hoeft personalisatie in de politiek zeker niet altijd slecht uit te pakken, zo lang het een positieve werking kan hebben op het electoraat en het passend is.

Onderwijs 2.0
Toespraken worden veelal gekenmerkt door retoriek en de kunst van het spreken. Samsom bleek afgelopen zaterdag zo enthousiast en ambitieus te zijn, dat hij een tip (van formaat) van de sluier oplichtte over zijn visie op onderwijs, die binnenkort in zijn geheel gepresenteerd zal worden: leraren worden twee keer zo goed opgeleid, twee keer zo goed betaald, maar ook twee keer zo makkelijk ontslagen als de situatie erom vraagt. Daar zit geen woord Frans bij.

Vluchteling versus ‘Nee tegen AZC’
De congrestoespraak begon met het alom besproken vluchtelingenvraagstuk waar hij aan de ene kant de situatie van een vluchteling schetste en aan de andere kant de situatie weergaf van een Nederlander die niet zit te wachten op een AZC. Hij erkende het probleem dat Europa de controle mist en niemand ook maar een idee heeft hoeveel en wat voor vluchtelingen ons land nog zullen naderen. Op deze manier probeerde hij een brug te slaan tussen aanhangers van beide kampen om de kiezer in te laten zien dat de PvdA beide partijen begrijpt en tegemoetkomt.

Schouder aan schouder
De Volkskrant beschouwde deze toespraak als een stap in de goede richting, waar deze comeback betiteld werd als “Samsom lijkt weer op de Samsom uit 2012”. Uiteraard zal er uit de peilingen wel een indicatie voor een verbeterd ‘zetelperspectief’ moeten rollen, wil Samsom in de race blijven voor lijsttrekker in 2017. Desalniettemin heeft Samsom duidelijk gemaakt dat hij zijn schouders onder deze zware opgave zal zetten en hij “gezamenlijk, schouder aan schouder” richting maart 2017 wil gaan.

Cover: Partij van de Arbeid

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace