Juneteenth; Lang Leve het Einde van de Slavernij

Picture of By Mae Schellekens

By Mae Schellekens

Op 17 juni 2021 zet president Biden zijn handtekening onder de resolutie van het congres om van Juneteenth een officiële feestdag te maken. Het is inmiddels 156 jaar geleden dat deze dag in Texas zijn betekenis kreeg. Het woord Juneteenth is een verbastering van juni en 19. En kort door de bocht wordt met deze feestdag de afschaffing van de slavernij in Amerika gevierd. Waar dit in Texas al jaren een gebruikelijke traditie is, wordt dit speciale moment vanaf dit jaar in geheel Amerika herdacht.

 Waarom 19 juni?

Anderhalve eeuw geleden (1861-1865) vond er in Amerika een burgeroorlog plaats. In 1863 verklaarde de toenmalige president Abraham Lincoln dat alle opstandelingen in de Zuidelijke staten die tot slaaf waren gemaakt, vrij waren. Het duurde echter nog een hele tijd voordat dit nieuws Texas zou bereiken. Pas op 19 juni 1865 bereikt generaal bsr Gordon Granger Texas en kondigt hier de vrijheid aan. Dit deed hij door middel van Order no. 3. In dit legendarische order stond dat vanaf dat moment absolute gelijkheid van persoonlijke rechten en eigendomsrechten tussen voormalige meesters en slaven gold. Alle slaven waren vanaf dat moment vrij. Veel slavenhandelaren hielden dit nieuws bewust nog even voor zich en stelde de vrijlating van hun slaven zo lang mogelijk uit. Aangezien Granger slechts 2000 troepen bij zich had, duurde het lang voordat een van deze bij een plantage of slavenhandelaar langs kwamen en zo de vrijheid van de slaven opeisten. Veel plantage-eigenaren kenden geen genade en schoten slaven die na 19 juni van de plantage wilden vertrekken neer. De dagen na 19 juni waren misschien nog wel zwaarder voor de slaven, maar het einde was in zicht. Het jaar nadat dit heugelijke nieuws ontvangen was in Texas vierden de vrijgelaten zwarte mensen voor eerst deze jubileumdag. Het duurt echter nog tot 1979 voordat Texas als eerste Amerikaanse staat, een officiële feestdag maakt van Juneteenth. Hierna volgden meerdere andere staten. 

2021

Dit is een ongelofelijk belangrijk moment in onze geschiedenis.

In 2021 zorgt president Biden ervoor dat deze speciale dag voor heel Amerika geldt. Na de vele protesten rondom Black Lives Matter en politiegeweld wordt deze nationale feestdag met open armen ontvangen. Voor veel witte Amerikanen was deze feestdag nog onbekend maar doordat Biden het verdrag getekend heeft komt er een einde aan deze onwetendheid. Biden verklaard dat dit een van de meest eervolle dingen is die hij zal doen in zijn rol als president, “Dit is een ongelofelijk belangrijk moment in onze geschiedenis”. Ook zegt Biden dat we met deze dag laten zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar dat we ook al heel ver zijn gekomen. Net als met bijvoorbeeld kerst hebben ambtenaren ieder jaar vrij op deze dag. Voor velen is het een dag die draait om samenzijn en het eren en herkennen van de cultuur van de Afro-Amerikanen. Hoewel het anderhalve eeuw geduurd heeft voordat Amerika besloot jaarlijks stil te staan bij hun slavernijverleden pakt het hele land massaal uit. Door heel Amerika zijn evenementen zoals parades, braderieën en concerten.

 Keti Koti

Net als Amerika had Nederland destijds een groot aandeel in de slavenhandel.

Waar in Amerika door middel van Juneteenth wordt stilgestaan bij het slavernijverleden is dit in Nederland met Keti Koti. Deze feestdag vindt plaats op 1 juli en wordt jaarlijks in enkele grote steden gevierd. In Suriname vormt 1 juli al een officiële feestdag, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Wat de vier grote steden betreft is dit een punt dat moet worden opgenomen in het regeerakkoord. Er moet meer betrokkenheid komen vanuit de overheid bij het thema slavernijverleden. Evenals bij Juneteenth wordt er bij Keti Koti de afschaffing van de slavernij en de daarbij horende vrijheid gevierd. Keti Koti betekent in het Surinaams ‘verbroken ketenen’. De Black Lives Matter beweging heeft gezorgd voor meer bekendheid rondom Keti Koti. Zo is deze dag bij enkele bedrijven een vrije dag en houden 5 Amsterdamse basisscholen een Keti Koti-schoolontbijt. Net als Amerika had Nederland destijds een groot aandeel in de slavenhandel. Dit is ook waarom het Nederland goed zou staan om deze goede daad van Amerika op te volgen en van Keti Koti een nationale feestdag te maken. Echter, is Nederland geen vooruitstrevend land op het gebied van feestdagen. Het staat met een aantal van 8 feestdagen namelijk onderaan in de lijst. Vaak genoeg vinden er discussies plaats over het bijvoorbeeld weghalen van de officiële feestdagen Pinksteren en Hemelvaart of het toevoegen van het Suikerfeest. 

 

Cover: Tasha Jolley

Edited by: Vanessa Yu

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace