Ello, new kid on the block

Picture of By Christiaan Burggraaff

By Christiaan Burggraaff

[mks_dropcap style=”letter” size=”48″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]E[/mks_dropcap]en paar dagen geleden was er in de media plots een hoop aandacht voor een ietwat mysterieuze nieuwe website: Ello. Een bezoekje aan de zeer sober ogende site leert dat het gaat om een social network site die alles anders wil gaan doen: geen reclame, geen doorverkopen van gegevens. Volgens een statement op de website zijn advertenties een belediging voor onze intelligentie en is het doorverkopen van gebruiksgegevens ‘creepy en onethisch’. Maar wat is hun plan dan eigenlijk wel?

Je kunt het niet ontkennen: Ello was plotseling hot. Iedereen wilde erbij zijn en op eBay werden uitnodigingen voor grof geld verkocht. Dat gaat niet zomaar: waar gebruikers bij Facebook onmiddellijk worden aangespoord tot het aanmaken van een account, daar moet je bij Ello worden uitgenodigd. Daar staat volgens de site heel wat tegenover: het komt een beetje neer op een mengsel van Twitter, Facebook en Tumblr. Als het aan de makers ligt komt er nog meer. Op de website staat een lijstje met features die binnenkort zullen worden gelanceerd. Uit het feit dat zij onder meer een iOS- en Android-app willen maken, spreekt duidelijk de ambitie om flink te groeien.

Privacy
Het is duidelijk waar het Ello om gaat: privacy. Er lijkt sprake te zijn van een zekere Facebookmoeheid en als reden voor de plotse populariteit van Ello werd onder meer verwezen naar een verscherping van het Facebookbeleid over het gebruik van onder meer pseudoniemen: Facebookgebruikers zijn met de nieuwe regels verplicht hun echte naam op te geven. Ello belooft een andere omgang met gebruikers en zegt onder meer dat de gebruiker niet het product mag zijn. Er worden mooie beloften gedaan wat betreft het beschermen van de gebruikersgegevens, het idealisme spat ervan af. Toch blijven heel wat vragen onbeantwoord en lijkt de parallel met Facebook duidelijk.

Er moet geld worden verdiend
Ook Facebook begon ooit kleinschalig en ook daar mochten gebruikers in beginsel alleen lid worden op uitnodiging. Maar stijgende bezoekcijfers gaan gepaard met stijgende kosten. Het verhaal van Facebook is bekend en zolang Ello geen duidelijk verdienmodel heeft, blijft het de vraag hoe de mooie beloften gaan worden waargemaakt. Tot nu toe hebben investeerders er zo’n 435.000 dollar ingestopt, maar ooit zullen die mensen hun geld terug willen zien. Ello hoopt onder andere te verdienen aan extra features die geld zouden moeten kosten, maar iedereen die ooit FarmVille heeft gespeeld weet dat dat snel tot frustraties kan leiden en niet altijd veel geld oplevert.

Privacy blijkt een breed begrip
Naast de onduidelijkheid  over de financiering van Ello leert een kijkje onder de motorkap snel dat de mooie woorden over privacy wellicht te mooi zijn om waar te zijn. Volgens het privacy statement dat op de site te lezen is, slaat Ello alle posts van gebruikers op en ook na het wissen van gebruikersaccounts blijft deze informatie gewoon opgeslagen. Bovendien worden ook metadata als de locatie en het apparaat opgeslagen. En, misschien nog belangrijker: Ello geeft expliciet aan dat wanneer er samenwerkingen worden aangegaan met andere bedrijven, deze ook toegang tot de informatie krijgen. Hoewel de informatie in principe geanonimiseerd wordt opgeslagen heeft de tijd inmiddels wel geleerd dat elke code kan worden gekraakt.

Afwachten
Is Ello echt een eerlijk sociaal netwerk? De bedoelingen van de oprichters lijken oprecht, de teksten zijn helder en transparant en de intenties lijken goed. Toch is er genoeg reden tot zorg: er wordt alsnog informatie opgeslagen en de financiering is onduidelijk. Op De Correspondent verscheen een paar dagen geleden een interessant artikel over Google: ook dit bedrijf begon (inmiddels zestien jaar geleden) heel idealistisch en met mooie beloften. En hoewel de meeste mensen tevreden en vooral stille gebruikers van Google zijn, is er van dat idealisme weinig meer over. De tijd zal twee dingen moeten leren: of Ello al dan niet succesvol wordt en of de beloften worden waargemaakt of uiteindelijk worden vergeten.

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace