fbpx
Opinion

Een ver-van-mijn-bedshow

Berra Ganzeboom
Written by Berra Ganzeboom

Het klimaat heeft afgelopen verkiezingen volop aandacht gehad. De winst van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, partijen waarbij het milieu een van de belangrijkste speerpunten is, geeft aan dat veel Nederlanders overtuigd zijn van de urgentie van dit onderwerp. Hoewel er een groeiend besef komt dat er strengere maatregelen moeten komen om klimaatverandering tegen te gaan, zijn er nog veel mensen die geen gehoor geven aan noodkreten van wetenschappers en milieuactivisten. Hoe bereik je burgers omtrent een onderwerp dat voor vele mensen complex en ongrijpbaar is?

In eerste instantie ligt er een verantwoordelijkheid bij de wetenschap. Zij zullen hun bevindingen begrijpelijk moeten maken voor een breed publiek. Uit onderzoek is gebleken dat er een groeiende kloof aan het ontstaan is tussen de wetenschap en het begrip van die wetenschap in de gemeenschap. Niet voor iedereen is het duidelijk dat klimaatverandering geen politiek statement is maar een wetenschappelijk feit. NASA stelt dat 97 procent van de klimaatwetenschappers het eens zijn dat klimaatveranderingen bestaan en zijn toe te schrijven aan menselijke activiteit. Hoe komt het dat er onder mensen over dit feit twijfel en ongeloof bestaat?

Volgens Psycholoog Daniel Gilbert reageren mensen vooral op bedreigingen die persoonlijk zijn, abrupte veranderingen in onze omgeving, immoreel van aard zijn en bedreigingen die op dit moment van invloed zijn op ons. Klimaatverandering is een geleidelijk onpersoonlijk ding dat altijd in de toekomst lijkt te leven.

Om een boodschap effectief te laten overkomen hebben mensen het gevoel nodig dat er een oplossing is en dat zij hier aan kunnen bijdragen

Het gebruik van een narratief
Het inzetten van persoonlijke verhalen zou wel eens overtuigend kunnen gaan werken. Een verhaal is een krachtig instrument om mensen betrokken te laten voelen. De kracht van verhalen ligt in het feit hoe het brein deze verhalen verwerkt. Zo kun je ze beter onthouden omdat ze aansluiten bij de manier hoe informatie wordt verwerkt. Daarnaast kunnen verhalen abstracte gegevens concreet maken wat verhalen een grote overtuigingskracht geeft en zo geven zij inzicht in zaken waardoor ongrijpbare dingen beter hanteerbaar worden.

Celebrity endorsement
Leonardo DiCaprio heeft de tijd genomen uit zijn gebruikelijke rol als acteur in grote speelfilms en heeft een krachtige film over de klimaatverandering gemaakt, genoemd Before The Flood. De boodschap van deze film werd zo belangrijk geacht door de distributeur, National Geographic, dat de film vrij beschikbaar is gemaakt voor iedereen om te streamen op YouTube voor een beperkte tijd. Door de sociale status en roem van Leonardo DiCaprio heeft de film enorm veel mensen weten te bereiken. Om een boodschap effectief te laten overkomen hebben mensen het gevoel nodig dat er een oplossing is en dat zij kunnen bijdragen aan deze oplossing. Ook Before the Blood spreidt een soortgelijke boodschap waar zij mensen het gevoel geven dat zij de kracht hebben iets te doen aan de klimaatveranderingen.

U heeft invloed
Er wordt ontzettend veel slecht nieuws getoond in Before The Flood, zoals smeltend ijs vanwege de stijgende temperaturen en de stijgende zeespiegel, maar het is niet alleen maar een somber beeld – als we onmiddellijk actie ondernemen, is er een weg vooruit. De boodschap omtrent klimaatveranderingen is vaak gefocust op het motiveren van mensen om er iets tegen te doen. Echter, manieren om deze veranderingen door te voeren en tools aan te reiken die barrières verminderen zijn vaak niet aanwezig. Zo wordt in een omstreden Brits spotje aangegeven dat 40 procent van de Co2 veroorzaakt wordt door alledaagse dingen zoals het warm houden van huishoudens en het rijden met auto’s. Wat in dit spotje mist zijn alternatieven manieren om je huis warm te houden of minder auto te rijden.

Wanneer je effectief de boodschap die je wilt uitdragen wil linken aan gedragsverandering of beleidsveranderingen zal er motivatie moeten worden opgewekt en zal een goede reden moeten worden gegeven aan mensen om zich aan te passen. Er moet beter gekeken worden naar het publiek waar we mee te maken hebben en welke obstakels zij ervaren bij het uitvoeren van gewenst gedrag. Laat mensen voelen dat zij verschil kunnen maken zodat zij gedrag gaan vertonen dat bijdraagt aan een duurzaam milieu.

Cover: Julian Osley

279 Total Views 1 Views Today

Reacties

reacties

About the author

Berra Ganzeboom

Berra Ganzeboom

Berra Ganzeboom (23) is vierde jaars Communicatiewetenschap student. Het vertellen van verhalen heeft altijd haar belangstelling gewekt, zowel tekstueel als visueel. Begin 2017 heeft zij dan ook de redactie van Medium Magazine versterkt en zal zij meewerken aan Medium TV.