De stad zien door een SocialGlass

Picture of By Lara Jeurissen

By Lara Jeurissen

De app SocialGlass speurt social media af om te zorgen voor een beter leefbare wereld. Deze media zitten bomvol bruikbare data over steden: wat de problemen zijn, wat er hip and happening is, wie de bewoners zijn, enzovoort. Al deze data samengenomen, zorgen voor een beter begrip van de stedelijke samenlevingen, zegt professor en leider van het project SocialGlass Alessandro Bozzon. Maar hoe betrouwbaar is informatie als het van social media wordt verzameld?

Noodzaak aan kennis stadse leven
Het is belangrijk om te weten wat er in onze steden gebeurt, vinden de ontwikkelaars van de app. Wat doen mensen dagelijks, hoe bewegen ze zich in de stad, waar liggen de problemen en hoe ziet het toerisme eruit? De noodzaak dat deze data worden verzameld, is duidelijk te maken aan de hand van een aantal getallen. Zo woont en leeft meer dan vijftig procent van de wereldbevolking in steden. Er wordt geschat dat dit percentage zelfs oploopt naar zeventig procent van de wereldbevolking tegen de tijd dat het jaar 2050 is bereikt. Deze marge hebben we trouwens in Europa al bereikt. Wanneer we weten wat er in steden speelt, kan er beter worden ingespeeld op problemen en manieren van leven. SocialGlass wil dus door informatie te verzamelen van verschillende social media platforms, inzicht krijgen over het leven in de stad. De app verzamelt data van onder andere Twitter, Instagram en Foursquare. In dit proces wordt volgens de ontwikkelaars alleen gebruik gemaakt van geaggregeerde data. Dat betekent dat persoonlijke gegevens niet worden gebruikt en de data in een beknopte versie worden uitgedrukt. We hoeven dus niet bang te zijn voor schending van onze privacy. Met deze informatie wordt het voor inwoners en regeerders makkelijker de kwaliteit van het stadse leven te verbeteren.

SocialGlass en Compagnion
SocialGlass is niet de eerste die gebruikt maakt van online informatie. Eerder verscheen op Medium Online al een artikel over een vergelijkbare app, Compagnion. Wanneer je de app downloadt, loop je nooit meer alleen over straat. Daarnaast waarschuwt de app de politie en een door jouw gekozen contactpersoon in geval van nood. De overeenkomst tussen de twee apps is dat Compagnion ook online informatie verzamelt. Hierbij gaat het echter alleen om data over de plaatsen in een stad of dorp waar mensen zich onveilig voelen. SocialGlass gaat een paar stappen verder en kijkt niet alleen naar veiligheid, maar naar veel meer variabelen zoals parkeerplekken, files, toerisme, uitgaansgelegenheden, enzovoort.

Negativiteit en sarcasme
SocialGlass is tijdens Amsterdam Light Festival afgelopen najaar en Amsterdam SAIL deze zomer getest. Naar aanleiding hiervan werd de betrouwbaarheid van de online verzamelde data in twijfel getrokken. Aske Plaat, professor aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in Data Science, zegtnamelijk dat mensen met een negatieve mening deze eerder openbaar zullen maken dan mensen met een positieve mening. “Dit zorgt voor een onjuiste weergave van de werkelijke situatie.” Daarnaast is sarcasme een probleem, want dat snappen computers niet. Zo kunnen positieve, maar sarcastisch bedoelde, berichtjes verkeerd worden geïnterpreteerd en zijn de uitkomsten niet betrouwbaar.

Toch is Buzzon, professor aan de TU Delft niet bang voor deze kritiek. De professor vertelt dat de app tijdens Amsterdam Light Festival en Amsterdam SAIL alleen werd getest en dat data over bijvoorbeeld hoe leuk mensen het wel of niet vonden werden geanalyseerd. Maar hij wil uiteindelijk met SocialGlass data verzamelen over praktische zaken, zoals waar te weinig zebrapaden zijn. Buzzon denkt dat mensen niet sarcastische berichten zullen posten over praktische dingen, waardoor sarcasme geen probleem meer zal zijn voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Online data voor een betere wereld
Met apps die online informatie verzamelen, zoals SocialGlass, zullen we steeds meer inzicht krijgen in hoe mensen leven en bewegen. Deze informatie kan door overheden worden gebruikt om de leef- en beweegomgeving van mensen te verbeteren. Maar ook de gewone burger kan bewust met deze informatie over zijn of haar stad aan de slag door bijvoorbeeld te carpoolen om het probleem van de parkeerplaatsen op te lossen. Toch blijft het de vraag hoe betrouwbaar deze data nu echt zijn. Behalve dat mensen sneller negatieve meningen uiten, kunnen computers (nog) niet ironie herkennen. Gelukkig is dit een hot topic binnen de datawetenschap en zal dit probleem hopelijk snel worden opgelost, zodat we allemaal het stadse leven door een SocialGlass kunnen zien.

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace