China’s (reverse) censorship onthuld

Picture of By Joël Bakker

By Joël Bakker

[mks_dropcap style=”letter” size=”48″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]A[/mks_dropcap]ls je weet dat je een discussie met een vriend gaat verliezen, wat doe je dan? Precies. Het onderwerp veranderen. China doet dit ook met haar censuur gevoerde beleid. Geen van de westerse media is toegankelijk voor Chinese burgers, dus ontwikkelden zij alternatieven. Renren is de Chinese variant voor Facebook en in plaats van Twitter gebruiken zij Sina Weibo. De Chinese overheid lijkt hiermee de ‘discussie’ met de bevolking te verliezen. President Xi Jinpings regime liet het hier niet bij zitten: (reverse) censorship is dagelijkse kost, die Chinezen hebben te slikken. Onlangs is dit beleid door de Harvard University onthuld.

Block and clone
De censuur van westerse media is onderdeel van de The Great Firewall: een virtuele muur die de Chinese bevolking sinds 2003 moet weerhouden van bepaalde buitenlandse informatie. Hiermee probeert de Chinese overheid alle buitenlandse informatie, die op één of andere manier schadelijk kan zijn voor het land, onbereikbaar te houden voor de burgers. Alle westerse media verbannen van het Chinese internet blijkt niet de oplossing te zijn om de Chinese bevolking in toom te houden. Als reactie op de censuur worden social media als Facebook en Twitter gekopieerd. Dit noemt men block and clone.

Panama Papers
Je kunt nagaan dat in een land met meer dan één miljard mensen genoeg critici zijn die – in de ogen van het Chinese regime – schadelijke informatie verspreiden. Om de burgers van deze informatie te weerhouden zijn twee strategieën ontwikkeld. De eerste manier omvat het verwijderen van alle content die wordt geschreven omtrent een bepaald topic. Zo zijn alle reacties en posts op de Chinese social media rondom het schandaal van de Panama Papers verwijderd.

China Panama

Panama Papers gecensureerd – Bron: YouTube 

Fifty Cent Party
De tweede strategie wordt ook wel reverse censorship of astroturfing genoemd. Stel je voor: de overheid vraagt jou om bepaalde berichten te plaatsen op specifieke tijden op social media als ‘normale’ burger. In ruil voor elk politiek correct – in de letterlijke zin van het woord – bericht op social media, ontvang je vijftig jiao, omgerekend zeven eurocent. Het lijkt te gek voor woorden. In China is reverse censorship tegenwoordig de gang van zaken.

Concreet bewijs
Harvard University heeft door middel van gelekte documenten als eerste een onderzoek kunnen verrichten naar de omvang en de aard van deze Fifty Cent-berichten. In totaal hebben de onderzoekers 2.341 e-mails bekeken die waren verzonden vanaf 11 februari 2013 tot en met 28 november 2014. Iets meer dan de helft van deze gelekte e-mails bevatte 43.797 berichten die content van de door de overheid opgerichte partij leek te bevatten. Met deze berichten werden analyses uitgevoerd. In totaal waren minstens 99,3 procent van de 43.797 berichten afkomstig van de Fifty Cent Party. De overige berichten – 0,7 procent – konden niet direct worden herleid naar de Chinese overheid. De omvang van de door de Chinese overheid verzonden berichten is nog niet eens het meest opvallend. De tijd waarop de berichten werden geplaatst en de inhoud ervan zijn op zijn minst noemenswaardig.

Grafiek China

Momenten waarop social media-berichten werden verstuurd – Bron: Harvard

Bovenstaande grafiek laat de momenten zien waarop de Chinese overheid de berichten op social media plaatsten. Zoals is af te lezen blijkt de timing alles behalve willekeurig. Duidelijke pieken zijn te zien op bepaalde dagen. Qingming of Chinese Memorial Day is een dag waarop de Chinese voorouders worden geëerd. Op deze dag waren er meer dan 18.000 berichten gepost door de Fifty Cent Party. De berichten gingen over hoe glorieus of heldhaftig deze veteranen waren en hoe zij zich hebben opgeofferd voor China.

Door middel van reverse censorship bepaalt China de publieke agenda

Het willen veranderen van het onderwerp – oftewel het bepalen van de publieke agenda – kwam goed tot uiting in de piek van berichten die in 2013 plaatsvond. In juli 2013 braken namelijk de Shanshan riots uit. De rellen betroffen een conflict tussen twee Chinese bevolkingsgroepen: de Oeigoeren en de Han-Chinezen. Hierbij vielen destijds doden. Direct na dit incident zijn bijna tweeduizend berichten over bijvoorbeeld de China Dream en lokale economische ontwikkelingen verstuurd die het nieuws over de rellen moesten laten ondersneeuwen.

Het onderzoek van de Harvard University heeft geruchten bevestigd en verwachtingen overschreden. De percentages zijn verrassend en de manier waarop de overheid de berichten op social media manipuleert zijn opmerkelijk. Of China de ‘discussie’ zal winnen van de bevolking valt te betwijfelen. Onderstaande Chinese YouTube-gebruiker merkt in ieder geval nog geen belemmering in zijn social media-gebruik.

Chinese YouTuber

Comment Chinese Youtube-gebruiker – Bron: YouTube

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace