Auteur -Berra Ganzeboom

Opinie

Een ver-van-mijn-bedshow

Waar politici actief bezig zijn met de milieuproblemen die spelen, lijkt de gewone mens nog weinig gehoor te geven.